غمگین ترین آهنگ ها

غمگین ترین آهنگ ها - مطالب آهنگ های غمگین ایرانی
 
 
پیغام مدیر :
سلام به وبسایت حسی موزیک خوش آمدید برای بهتر شدن وبلاگ و دلگرمی من برای بروز رسانی وب لطفا نظزات خودتون رو در مورد وبلاگ و آهنگ ها بگید ممنون حسی مویک
 
 
شهرام شایگان آهنگ نمونده راهیل
نوشته شده در پنجشنبه 29 مرداد 1394
ساعت : 12:37 ب.ظ
نویسنده : علـــی
ســلام
دانلـــود آهنگـــ احســـاســی و غمگیــــن نمــونــده راهــی 
بــا صــدای شهــرام شــایگــان
تنظیــم : مرتضـــی پنــاهــی
پیشنهــاد بــرای دانــلود

صداش دوبــاره پیچیـــد تــو قلبـــم
بارون اشکــم چکیــده نــم نــم
دلم گرفتــه از ایــن همه غــم مثــل یـــه شمعــی میســـوزه کــم کــم
نمـونده راهــی غــیر از حــدایــی نمیــدونســتم تــو بــی وفــایـــی
دلــ دیــوونــم نــداره راهــی اگــه نیــایـــی میکشــه آهــی
هنـــوز تــو قلبــم خــاطــره مـــونــده تــوی تنهــایـــی دلــــو ســـوزونــده
قصــه ی عشقـــو کســـی نـــخـــونــده به روی عهــدش هیچکســـ  نخــونده
نمــونده راهـــی غــیر از جــدایــی
نمیـدونستــم تــو بــی وفــایــی
دلـــ دیــوونم نــداره راهــی
اگـــه نیــایـــی میکشـــه آهـــی

نمـــونــده راهـــی غــیر از جـــدایــی

حســــ غـــم و حســــی مــوزیکـــ
دلنــلود آهنگــ هــای غمگیـــن و احســاسی جــدید و قدیمـــی

Www.Hessegham .mihanblog.com
Www.He3i.lineblog.ir

:: مرتبط با: خوانندگان ناشناس , آهنگ غمگین قدیمی , آهنگ های غمگین ایرانی , آهنگ های سوزناک و گریه دار ,
:: برچسب‌ها: داتلود آهنگ نمونده راهی شهرام شایگان , شهرام شایگان آهنگ نمونده راهی , آهنگ غمگین , غمگین ترین آهنگ های ایرانی , دانلود آهنگ های احساسی و غمگبن , حسی موزیک و حس غم , ســلام دانلـــود آهنگـــ احســـاســی و غمگیــــن نمــونــده راهــی بــا صــدای شهــرام شــایگــان تنظیــم : مرتضـــی پنــاهــی پیشنهــاد بــرای دانــلود Download صداش دوبــاره پیچیـــد تــو قلبـــم بارون اشکــم چکیــده نــم نــم دلم گرفتــه از ایــن همه غــم مثــل یـــه شمعــی میســـوزه کــم کــم نمـونده راهــی غــیر از حــدایــی نمیــدونســتم تــو بــی وفــایـــی دلــ دیــوونــم نــداره راهــی اگــه نیــایـــی میکشــه آهــی هنـــوز تــو قلبــم خــاطــره مـــونــده تــوی تنهــایـــی دلــــو ســـوزونــده قصــه ی عشقـــو کســـی نـــخـــونــده به روی عهــدش هیچکســـ نخــونده نمــونده راهـــی غــیر از جــدایــی نمیـدونستــم تــو بــی وفــایــی دلـــ دیــوونم نــداره راهــی اگـــه نیــایـــی میکشـــه آهـــی حســــ غـــم و حســــی مــوزیکـــ دلنــلود آهنگــ هــای غمگیـــن و احســاسی جــدید و قدیمـــی Www.Hessegham .mihanblog.com Www.He3i.lineblog.ir ,
 مهدی عسگری آهنگ چه سخته
نوشته شده در چهارشنبه 28 مرداد 1394
ساعت : 06:58 ب.ظ
نویسنده : علـــی
آهنگــ احســاســی و غمگیــن مهــدی عسگــری
بنــام چـــه سخــته
یکــی از بهــترین خــواننــده هــایــی کــه غمگیــن میخــونـــه
تنظــیم : مصطفــی مــومنـــی
پیشنهــاد بــرای دانلــود
چــه سخــته عــاشقــی کــردن
تــو عصــری کــه همـه ســردن
تــو دورانــی کــه آدم هــا بــه دور هم نمیگــردن
چقــدر سخـــته بــا یــادتـــ نتــونــی دیگـــه همــراه شــی
دیگــه هــر چــی بــری پیشـــش نتــونــی تــو دلـــش جــــا شــــی
چقــدر سختــه کــه تــو قلبــت یــه دنیــا حــرف پهمــون
ولـــی اونـی کــه تــو میخــوایش چیــزی ازش نمیــدونــه
چقــدر سخــته کــه چشمــاتــو ببنــدی روی احســاسم
بخنــدی بــا کس دیگــه نبیــنی روتـــ حســاسم

چقدر سخته مهدی عسگری
Www.He3i.lineblog.ir
Www.He3i.mihanblog.com

آهنگــهــای غمگیــن خــواننــده هــای نــاشنــاس
حـــسـی مــوزیکــ

:: مرتبط با: مهدی عسگری , خوانندگان ناشناس , آهنگ های غمگین ایرانی , آهنگ های سوزناک و گریه دار ,
:: برچسب‌ها: مهــدی عسگـری آهنگ چه سخته , دانلود آهنگ چه سخته مهدی عسگری , دانلود آهنگ های مهدی عسگری , آهنگ غمگین جدید , آهنگ غمگین , آهنگ دیس لاو غمگین , آهنگــ احســاســی و غمگیــن مهــدی عسگــری بنــام چـــه سخــته یکــی از بهــترین خــواننــده هــایــی کــه غمگیــن میخــونـــه تنظــیم : مصطفــی مــومنـــی پیشنهــاد بــرای دانلــود Download چــه سخــته عــاشقــی کــردن تــو عصــری کــه همـه ســردن تــو دورانــی کــه آدم هــا بــه دور هم نمیگــردن چقــدر سخـــته بــا یــادتـــ نتــونــی دیگـــه همــراه شــی دیگــه هــر چــی بــری پیشـــش نتــونــی تــو دلـــش جــــا شــــی چقــدر سختــه کــه تــو قلبــت یــه دنیــا حــرف پهمــون ولـــی اونـی کــه تــو میخــوایش چیــزی ازش نمیــدونــه چقــدر سخــته کــه چشمــاتــو ببنــدی روی احســاسم بخنــدی بــا کس دیگــه نبیــنی روتـــ حســاسم Www.He3i.lineblog.ir Www.He3i.mihanblog.com آهنگــهــای غمگیــن خــواننــده هــای نــاشنــاس حـــسـی مــوزیکــ ,
 مهدی قانع آهنگ آرزو
نوشته شده در پنجشنبه 22 مرداد 1394
ساعت : 11:57 ق.ظ
نویسنده : علـــی
آهنگــ غمگیـــن و احســاســی آرزو
بــا صــدای مهــدی قــانــع
پیشنهــاد بــرای دانلــود

احســاســی تــرین آهنگــ هــا در حســی مــوزیکـــ

حتمــا دانلـود کنیـد

Wish


دوباره دل هوای با تو بودن کرده

دوبــاره دلـــ هــوای بــا تــو بــودن کــرده
نگـــو ایــن دلـــ دوری عشــق تــو بــاور کــرده
دلــ مــن خستــه از ایــن دســت بــه دعــاهــا بــردن
همــه ی آرزوهــام بــا رفتــن تـو مـردن
حــالا مــن یــه آرزو دارم تــو سینــه کــه دوبــاره چشــم مــن تــورو ببیــنه
واســه پیــدا کــردنــت تــن بــه دلــ صحــرا میــدم
آخــه تــو رنگــ چشــاتــ حیبــت دنیــارو دیدم
تــوی هفتــا آسمــون تــو تکــ ســتاره ی منـــی
بـــه خــدا نــاز دو چشمــاتــو بــه دنیــا نمیــدم

Www.He3i.lineblog.ir
Www.He3i.mihanblog.com

دانلــود خــواننــده هــای نــاشنــاس آهنگــ هــای غمگیــن و گــریــه دار:: مرتبط با: خوانندگان ناشناس , آهنگ های سوزناک و گریه دار , آهنگ های غمگین ایرانی , آهنگ احساسی ,
:: برچسب‌ها: دانلود آهنگ مهدی قانع آرزو , دانلود آهنگ آرزو مهدی قانع , دوباره دل هوای با تو بودن کرده حالا من یه آرزو دارم تو سینه , آهنگ های غمگین و احساسی , آهنگ غمگین , آهنگ غمگین رپ دیس لاو , آهنگــ غمگیـــن و احســاســی آرزو بــا صــدای مهــدی قــانــع پیشنهــاد بــرای دانلــود احســاســی تــرین آهنگــ هــا در حســی مــوزیکـــ حتمــا دانلـود کنیـد Wish Download دوبــاره دلـــ هــوای بــا تــو بــودن کــرده نگـــو ایــن دلـــ دوری عشــق تــو بــاور کــرده دلــ مــن خستــه از ایــن دســت بــه دعــاهــا بــردن همــه ی آرزوهــام بــا رفتــن تـو مـردن حــالا مــن یــه آرزو دارم تــو سینــه کــه دوبــاره چشــم مــن تــورو ببیــنه واســه پیــدا کــردنــت تــن بــه دلــ صحــرا میــدم آخــه تــو رنگــ چشــاتــ حیبــت دنیــارو دیدم تــوی هفتــا آسمــون تــو تکــ ســتاره ی منـــی بـــه خــدا نــاز دو چشمــاتــو بــه دنیــا نمیــدم Www.He3i.lineblog.ir Www.He3i.mihanblog.com دانلــود خــواننــده هــای نــاشنــاس آهنگــ هــای غمگیــن و گــریــه دار ,
 غمگین ترین آهنگ
نوشته شده در چهارشنبه 21 مرداد 1394
ساعت : 12:17 ب.ظ
نویسنده : علـــی
آهنگــ بسیــار غمگیــن و ســوزنــاک
جــای مــن نیســـتی
بــا صــدای مهــدی اسلامـی
پیشنــهاد بــرای دانلــود
جای من نیستی تنهام
تمــوم دلخــوشیــم بــودی
هنــوزم بــاورش سخــته
دیگــه تــو قــلب مــن نیســتی
شــاید ایــنم یجــور بخــت

تــو هیچوقــت کــم نیــاوردی بفهمــی تکــیه یعنــی چــی
بــاید بــارون ببـاره تــا بفمـــی گــریــه یعنــی چــی
منــم دســت تــورو خــوندم میــدونــم خیــلی بی رحمــی
دیگــه چــیزی نگــو بســه تــو هم عشـــق و نمیفهمــی

Www.He3i.mihanblog.com
Www.He3i.lineblog.ir

آهنگــ هــای غمگیــن جــدید و قدیمــی آهنگــ هــای دیــس لاو


:: مرتبط با: خوانندگان ناشناس , آهنگ های غمگین ایرانی , آهنگ های سوزناک و گریه دار ,
:: برچسب‌ها: آهنگ غمگین جدید , آهنگ غمگین , آهنگ غمگین دیس لاو , دانلود آهنگ جای من نیستی مهدی اسلامی , دانلود آهنگ مهدی اسلامی جای من نیستی , آهنگ های غمگین , آهنگــ بسیــار غمگیــن و ســوزنــاک جــای مــن نیســـتی بــا صــدای مهــدی اسلامـی پیشنــهاد بــرای دانلــود Download تمــوم دلخــوشیــم بــودی هنــوزم بــاورش سخــته دیگــه تــو قــلب مــن نیســتی شــاید ایــنم یجــور بخــت تــو هیچوقــت کــم نیــاوردی بفهمــی تکــیه یعنــی چــی بــاید بــارون ببـاره تــا بفمـــی گــریــه یعنــی چــی منــم دســت تــورو خــوندم میــدونــم خیــلی بی رحمــی دیگــه چــیزی نگــو بســه تــو هم عشـــق و نمیفهمــی Www.He3i.mihanblog.com Www.He3i.lineblog.ir آهنگــ هــای غمگیــن جــدید و قدیمــی آهنگــ هــای دیــس لاو ,
 شاهین هشمت زاده آهنگ بنویس
نوشته شده در دوشنبه 19 مرداد 1394
ساعت : 09:55 ق.ظ
نویسنده : علـــی
ســلام
آهنگــ فوق العــاده احســاســی بنویــس
بــا صــدای شــاهیــن هشــمت زاده
معــروف بــه پیمــان
مــوزیکــ ویدیو ایــن آهنگــ در وبلاگــ حســ غــم میتــونید دانلـود کنـید

پیشنــهاد بــرای دانلــود


Writeحسی موزیک آهنگ غمگین

نگــو گــذشــته از مــا نگــو ازمــ گــذشــتی
نگــو دلــت گــرفتــه از ایــنکــه پــام نشســـی
تقــدیرم اینــه کــه پیش مـــن نمیــونــی
نگــو بــاز میتـــونــی تـــو بــی مــن بــمــونی
تقــدیرم این:::کـــه بمــونم تــو قفــس همیشــه بمــونــی یــه تنهــا یــه بــی کــس
بنــویس واســه مــن دلــت از چــی شکســت
واســه چــی تــو چشــات رنگـ غصــه نشســت

بگــو کــی رو چشــات نقشــ غصــه کشیــد

بنـویس بنــویس واســه مــن بنــویس
کــه دلــت تنگـــ شــده طاقــت گــریه نیســـت

Www.He3i.mihanblog.com

Www.He3i.lineblog.ir
آهنگــ هــای غمگیــن و احســاســی
در حســی مــوزیکـــ لاین بلاگــ و میهن بلاگـ


:: مرتبط با: خوانندگان ناشناس , آهنگ غمگین قدیمی , آهنگ های غمگین ایرانی , آهنگ های سوزناک و گریه دار ,
:: برچسب‌ها: دانلود آهنگ بنویس شاهین هشمت زاده , آهنگ بنویس شاهین هشمت زاده , تنظیم شاهین خسرو آبادی , آهنگ غمگین , دانلود آهنگ جدید غمگین , غمگین ترین آهنگها , ســلام آهنگــ فوق العــاده احســاســی بنویــس بــا صــدای شــاهیــن هشــمت زاده معــروف بــه پیمــان مــوزیکــ ویدیو ایــن آهنگــ در وبلاگــ حســ غــم میتــونید دانلـود کنـید پیشنــهاد بــرای دانلــود Write Download نگــو گــذشــته از مــا نگــو ازمــ گــذشــتی نگــو دلــت گــرفتــه از ایــنکــه پــام نشســـی تقــدیرم اینــه کــه پیش مـــن نمیــونــی نگــو بــاز میتـــونــی تـــو بــی مــن بــمــونی تقــدیرم این:::کـــه بمــونم تــو قفــس همیشــه بمــونــی یــه تنهــا یــه بــی کــس بنــویس واســه مــن دلــت از چــی شکســت واســه چــی تــو چشــات رنگـ غصــه نشســت بگــو کــی رو چشــات نقشــ غصــه کشیــد بنـویس بنــویس واســه مــن بنــویس کــه دلــت تنگـــ شــده طاقــت گــریه نیســـت Www.He3i.mihanblog.com Www.He3i.lineblog.ir آهنگــ هــای غمگیــن و احســاســی در حســی مــوزیکـــ لاین بلاگــ و میهن بلاگـ ,
 ستار آزروس و احمد محمدزاده آهنگ انتظار
نوشته شده در سه شنبه 6 مرداد 1394
ساعت : 02:21 ب.ظ
نویسنده : علـــی
ســلام
یــه کــار غمگیــن و احســاســی
از گــروه فــایـر بــویـز
Fire Boys
پیشنهــاد بــرای دانلــود

Expectation


اشکــ روی صـورتم هســت دونــه دونــه
تــو دنیــا کســی قـدر د مـنـــو نمیــدونــه
ایــن دل نمیتــونــه کــه بــی تــو بمــونـه
دوســت داره کــه تـاصبـح واســه تــو بخــونــه
آخــه ایــن دل مـن بــی تــو شــده دیــوونــه بــری از عشــق میــمونــه فقـط یــه ویــروونــه
دیگــه بسمــه پـس نــزن دستمــو
دیگــه از غمــت هســت تنـم خستــه چــون
صحبــت یکـی دو روز نیسـت صحبتـ انتظـار مــن
3 سـال و چهـار مـاه و دو روز کـه بـه انتظـارتـم


غمگین ترین آهنگــ هــا

Sattar Azrous & Ahmad Mohamad Zade Entezar
Expectation

Www.He3i.mihanblog.com
Www.He30.rozblog.com
Www.He3i.lineblog.ir
دانلــود آهنگــ هــای غمگیــن و احســاســی
از وبســایت حســی مــوزیکــ
میهـن بلاگــ , رز بلاگــ , لایــن بلاگــ:: مرتبط با: خوانندگان ناشناس , آهنگ غمگین قدیمی , آهنگ های غمگین ایرانی , آهنگ های سوزناک و گریه دار , آهنگ احساسی , دیس لاو , رپ غمگین ,
:: برچسب‌ها: دانلود آهنگ انتظار گروه فایربویز , اشک روی صورتم هست دونه دونه تو دنیا کسی قدر دل منو نمیدونه , دانلود آهنگ انتظار احمد محمدزاده و ستار آزروس , احمد محمدزاده و ستار آزروس آهنگ انتظار , دانلود آهنگ غمگین , غمگین ترین آهنگ ها , ســلام یــه کــار غمگیــن و احســاســی از گــروه فــایـر بــویـز Fire Boys پیشنهــاد بــرای دانلــود Expectation Download اشکــ روی صـورتم هســت دونــه دونــه تــو دنیــا کســی قـدر د مـنـــو نمیــدونــه ایــن دل نمیتــونــه کــه بــی تــو بمــونـه دوســت داره کــه تـاصبـح واســه تــو بخــونــه آخــه ایــن دل مـن بــی تــو شــده دیــوونــه بــری از عشــق میــمونــه فقـط یــه ویــروونــه دیگــه بسمــه پـس نــزن دستمــو دیگــه از غمــت هســت تنـم خستــه چــون صحبــت یکـی دو روز نیسـت صحبتـ انتظـار مــن 3 سـال و چهـار مـاه و دو روز کـه بـه انتظـارتـم Sattar Azrous & Ahmad Mohamad Zade Entezar Expectation Www.He3i.mihanblog.com Www.He30.rozblog.com Www.He3i.lineblog.ir دانلــود آهنگــ هــای غمگیــن و احســاســی از وبســایت حســی مــوزیکــ میهـن بلاگــ ,
 محسن ابراهیم زاده آهنگ خاطره ها
نوشته شده در دوشنبه 5 مرداد 1394
ساعت : 01:27 ب.ظ
نویسنده : علـــی
درخــواستـــی
سلـــام
آهنگـــ خــاطره انگــیز و احســاســی خــاطــره هــا
بــا صــدای محســن ابـراهیـم زاده
تنظیـم : مصظفـی مـومنــی
آهنگــ هنــوزم از محســن در وبسایــت حــس غــم
آپـــ شـــد میتــونیــد دانلــود کنیــد

Memoriesخــاطـره هــا مــال خــودتــــ
مـن دیگــه دارم میــرم
خــاطــره هــای خــوبـــ و بـــد از همشــون دلگیــرم

خاطره ها مال خودت

لحظــه ی رفتــن مــن شــد تــ< چــرا میخنــدی
داری چشمــاتــو بــه روی همــه چــی میبنــدی

کــه میگفتــم وقتــی میخنــدی دلـم از شــادی میلرزه
دیگـه اون روزا نمیــاد بــه همــه دنیــا مــی ارزه
یــادتــه مثــل قـدیمـا وقتــی چشمـامــو میبستــی
مــن بــدون لمــس دستــات حــس میکــردم تــو کــی هستـــی

MOhsen Ebrahim Zade KHatereha
Memories

Www.He3i.mihanblog.com
Www.He3i.lineblog.ir

حـــسی مــوزیکـــ
در لایــن بلاگــ . رز بلاگـــ . میهــن بلاگـــ
دانلــود آهنگــ هــای غمگیــن

:: مرتبط با: خوانندگان ناشناس , آهنگ غمگین قدیمی , آهنگ های غمگین ایرانی , آهنگ های سوزناک و گریه دار , آهنگ احساسی ,
:: برچسب‌ها: دانلود اهنگ های غمگین و احساسی , غمگین ترین آهنگ ها , آهنگ غمگین , دانلود آهنگ خاطره ها محسن ابراهیم زاده , دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده خاطره ها , متن آهنگ خاطره ها محسن ابراهیم زاده , درخــواستـــی سلـــام آهنگـــ خــاطره انگــیز و احســاســی خــاطــره هــا بــا صــدای محســن ابـراهیـم زاده تنظیـم : مصظفـی مـومنــی آهنگــ هنــوزم از محســن در وبسایــت حــس غــم آپـــ شـــد میتــونیــد دانلــود کنیــد Memories Download خــاطـره هــا مــال خــودتــــ مـن دیگــه دارم میــرم خــاطــره هــای خــوبـــ و بـــد از همشــون دلگیــرم لحظــه ی رفتــن مــن شــد تــ< چــرا میخنــدی داری چشمــاتــو بــه روی همــه چــی میبنــدی کــه میگفتــم وقتــی میخنــدی دلـم از شــادی میلرزه دیگـه اون روزا نمیــاد بــه همــه دنیــا مــی ارزه یــادتــه مثــل قـدیمـا وقتــی چشمـامــو میبستــی مــن بــدون لمــس دستــات حــس میکــردم تــو کــی هستـــی MOhsen Ebrahim Zade KHatereha Memories Www.He3i.mihanblog.com Www.He3i.lineblog.ir حـــسی مــوزیکـــ در لایــن بلاگــ . رز بلاگـــ . میهــن بلاگـــ دانلــود آهنگــ هــای غمگیــن ,
 هادی کرمی آهنگ بیخونه شدم
نوشته شده در شنبه 3 مرداد 1394
ساعت : 02:50 ب.ظ
نویسنده : علـــی
آهنگـــ غمگیــن و احســاســی بی خــونـــه شــدم
بـا صــدای هــادی کــرمـی
آهنگــ زهــر دلتنگــی از هـادی کـرمی رو
از همیــن وبسـایت میتــونیــد دانلـود کنیــد

پیشنهــاد بـرای دانلــود

حتمــا دانلــود کنیــد
دانلود آهنگ غمگین بی تو میمیرم بدون تو نمیتونم رفتنت خواب

کســی دیگــه منــو بــا تـو نمیبینــه
دلــش از مشکلـات مــا نمیگیــره
دیگــه شـرمنــده ی حــرفــات نمیمـونم
تــو میری و دلــم آســوده میمیـره
اگــه رفتــی اگــه مــردم حــلالم کــن
بــا لبخنــدی غــریبــونــه خــلاصم کــن
بخــند از روی اجبـارم شــده شــاید  نمیتــونــی ولــی همــواره یــادم کــن
میجنگــم بــا دل خــودم  دلــم نمیـاد نفـرینــ کنــم
بــی رحمــی نگـو دروغ کــه میفهمــی بیخــونــه شــدم
حیــف عمــرم کــه واستــ حروم شده
داری یخــودی آبروم و میبــری
چــرا بیخــودی آبرومــو میبـری
مــن از خــوش بــاوری هــا زنــده میمـونم  اگــه بــاشم بـدون تــو نمیــتونم
میگــم شــاید یــه خــواب رفتــنت امــا بــدون حـتی از ایـن خـوابـم گریـزونـم
شــاید ایـن آخریـن حـرفـم بهــت بـاشــه
یضـره خــوبیـام تـو خـاطرتــ بــاشــه
جســارت نکــن بگــو آخــه تــو ایـن دنیــا کــی مــیتـونــه مثــل مــن عــاشقــت بــاشــه

Hadi Karami bikhoone Shodam

Www.He3i.mihanblog.com
Www.He30.mihanblog.com

حســی مــوزیکــ
دانلــود آهنگــ  هــای غمگیــن خــواننــده هــای ناشنــاس:: مرتبط با: خوانندگان ناشناس , آهنگ های غمگین ایرانی , آهنگ های سوزناک و گریه دار , آهنگ احساسی , آهنگ غمگین ,
:: برچسب‌ها: دانلود اهنگ های غمگین , غمگین ترین آهنگ ها , آهنگ های دیس لاو غمگین , دیس لاو , آهنگ غمگین , دانلود آهنگ بیخونه شدم هادی کرمی , متن آهنگ بیخونه شدم هادی کرمی آهنگـــ غمگیــن و احســاســی بی خــونـــه شــدم بـا صــدای هــادی کــرمـی آهنگــ زهــر دلتنگــی از هـادی کـرمی رو از همیــن وبسـایت میتــونیــد دانلـود کنیــد پیشنهــاد بـرای دانلــود Download کســی دیگــه منــو بــا تـو نمیبینــه دلــش از مشکلـات مــا نمیگیــره دیگــه شـرمنــده ی حــرفــات نمیمـونم تــو میری و دلــم آســوده میمیـره اگــه رفتــی اگــه مــردم حــلالم کــن بــا لبخنــدی غــریبــونــه خــلاصم کــن بخــند از روی اجبـارم شــده شــاید نمیتــونــی ولــی همــواره یــادم کــن میجنگــم بــا دل خــودم دلــم نمیـاد نفـرینــ کنــم بــی رحمــی نگـو دروغ کــه میفهمــی بیخــونــه شــدم حیــف عمــرم کــه واستــ حروم شده داری یخــودی آبروم و میبــری چــرا بیخــودی آبرومــو میبـری مــن از خــوش بــاوری هــا زنــده میمـونم اگــه بــاشم بـدون تــو نمیــتونم میگــم شــاید یــه خــواب رفتــنت امــا بــدون حـتی از ایـن خـوابـم گریـزونـم شــاید ایـن آخریـن حـرفـم بهــت بـاشــه یضـره خــوبیـام تـو خـاطرتــ بــاشــه جســارت نکــن بگــو آخــه تــو ایـن دنیــا کــی مــیتـونــه مثــل مــن عــاشقــت بــاشــه Hadi Karami bikhoone Shodam Www.He3i.mihanblog.com Www.He30.mihanblog.com حســی مــوزیکــ دانلــود آهنگــ هــای غمگیــن خــواننــده هــای ناشنــاس ,
 آهنگ غمگین و احساسی
نوشته شده در پنجشنبه 1 مرداد 1394
ساعت : 01:47 ب.ظ
نویسنده : علـــی
آهنگــ احســاســی و غمگیـــن و ســوزنــاکـــ
بـــری کــی بمــونـــه
بــا صــدای شهــریــار
این آهنگــ غمگیــن رو حتمــا دانلــود کنیـــد
if you go Who staysتنهایی غمگینم یه ستاره هم ندارم آهنگ های گریه دار غمگین دیس لاو دارم میمیرم

شــاعر چشمـای خیســم یــه تــرانــه ای بخــون
تــوی ایـن شبــای غــربــت منــو از خــودت بــدون
یـه نشــونــه مــونده از تــو هنــوز تــو خــاطرم
تــو بگــو عــزیز بــه مــن پیشــت بمــونم یــا برم
روزگــارم مثــه شب سیــاه و تب داره هنـوز  آخــه تــا کـی میشــه گفــت شمـع وجــود مــن بسـوز
یــه ستـاره هـم نــدارم کـه واسـش قصـه بگـم  میـدونم آخـر قصـه بـایـد از پیشـت بـرم
نمیخــوام بخـاطـر غـربتـــ مــن گـریه کنـی
ولـی کــاش میشــد تــو چشمــات منــو مهمـونم کنـی
اگــه دردای تــور و چشمــای مــن دوا نکــرد
بــی وفـا نبــود بـدون دنیــا بـه اون وفـا نکـرد

Shahriar Beri ki bemoone
if you go Who stays

Www.He3i.mihanblog.com
Www.He30.mihanblog.com

وبســایــت حســی مــوزیکـــ
خــواننــده هــای نـاشنــاس غمگیـــن


:: مرتبط با: آهنگ غمگین قدیمی , آهنگ های غمگین ایرانی , آهنگ های سوزناک و گریه دار , آهنگ احساسی , آهنگ سوزناک , آهنگ غمگین ,
:: برچسب‌ها: شهریار آهنگ بری کی بمونه , دانلود اهنگ کی بمونه شهریار , دانلود آهنگ های غمگین , غمگین ترین آهنگ ها , غم موزیک , دانلود آهنگ رپ غمگین دیس لاو , آهنگــ احســاســی و غمگیـــن و ســوزنــاکـــ بـــری کــی بمــونـــه بــا صــدای شهــریــار این آهنگــ غمگیــن رو حتمــا دانلــود کنیـــد if you go Who stays Download شــاعر چشمـای خیســم یــه تــرانــه ای بخــون تــوی ایـن شبــای غــربــت منــو از خــودت بــدون یـه نشــونــه مــونده از تــو هنــوز تــو خــاطرم تــو بگــو عــزیز بــه مــن پیشــت بمــونم یــا برم روزگــارم مثــه شب سیــاه و تب داره هنـوز آخــه تــا کـی میشــه گفــت شمـع وجــود مــن بسـوز یــه ستـاره هـم نــدارم کـه واسـش قصـه بگـم میـدونم آخـر قصـه بـایـد از پیشـت بـرم نمیخــوام بخـاطـر غـربتـــ مــن گـریه کنـی ولـی کــاش میشــد تــو چشمــات منــو مهمـونم کنـی اگــه دردای تــور و چشمــای مــن دوا نکــرد بــی وفـا نبــود بـدون دنیــا بـه اون وفـا نکـرد Shahriar Beri ki bemoone if you go Who stays Www.He3i.mihanblog.com Www.He30.mihanblog.com وبســایــت حســی مــوزیکـــ خــواننــده هــای نـاشنــاس غمگیـــن ,
 بهراد شهریاری آهنگ هیس
نوشته شده در سه شنبه 30 تیر 1394
ساعت : 10:43 ق.ظ
نویسنده : علـــی
حســی مــوزیکــ بــه روز شــد
Www.He3i.mihanblog.com
ســلام
بهــراد شهــریــاری آهنگـــ هیـــس
پیشنهـاد بـاری دانلـود

Hush Do not say anything


هـیســــ
دیگــه نمیخــوام
نگــام بیفــته بــازم بــه چشـمــــاتــ

آهنگ های غمگین هیس هیچی نگو

هیـــس
دیگــه نمیخــوام حتــی یــه لحظــه چیــزی بگــی
هیـس دیگــه نمیشـه بـازیچــه ی تــو بــه ســادگــی
مــن اونــ یکــه هــرچــی میگفتــن پشـت سـر تـو بــازم دوســت داشت
تــازه میفهمـم حــرفــای مـردم واقعـیت داشــت
تــو اونــی نبــودی کــه فکــر میکــردم بــاهات میمــونم
هــی خــودمـــو خــوردم دیدم نمیشــه
مــن نمیتــونم
نـــ] کــافیــه دیگــه ادامــه نــده بــه اون دروغــات
هـیســــ
دیگــه نمیخــوام
نگــام بیفــته بــازم بــه چشـمــــاتــ
Behrad Shahriyari HiSs
Hush Do not say anything

Www.Hessegham.mihanblog.com
Www.He3i.mihanblog.com

حســـی مــوزیکـــ و حــس غـــم
آهنگــ هــای غمگیـــن و احســاســی


:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: دانلود آهنگ غمگین هیس با صدای بهراد شهریاری , دانلود آهنگ هیس بهراد شهریاری , دانلود آهنگهای بهراد شهریاری , دانلود هنگهای غمگین , غمگین ترین آهنگها , آهندانلود هنگ رپ دیس لاو غمگین , متن آهنگ هیس بهراد شهریاری بهــراد شهــریــاری آهنگـــ هیـــس پیشنهـاد بـاری دانلـود Hush Do not say anything Download هـیســــ دیگــه نمیخــوام نگــام بیفــته بــازم بــه چشـمــــاتــ هیـــس دیگــه نمیخــوام حتــی یــه لحظــه چیــزی بگــی هیـس دیگــه نمیشـه بـازیچــه ی تــو بــه ســادگــی مــن اونــ یکــه هــرچــی میگفتــن پشـت سـر تـو بــازم دوســت داشت تــازه میفهمـم حــرفــای مـردم واقعـیت داشــت تــو اونــی نبــودی کــه فکــر میکــردم بــاهات میمــونم هــی خــودمـــو خــوردم دیدم نمیشــه مــن نمیتــونم نـــ] کــافیــه دیگــه ادامــه نــده بــه اون دروغــات هـیســــ دیگــه نمیخــوام نگــام بیفــته بــازم بــه چشـمــــاتــ Behrad Shahriyari HiSs Hush Do not say anything Www.Hessegham.mihanblog.com Www.He3i.mihanblog.com حســـی مــوزیکـــ و حــس غـــم آهنگــ هــای غمگیـــن و احســاســی ,
 محمد اسدی آهنگ خاطره ها
نوشته شده در یکشنبه 28 تیر 1394
ساعت : 11:37 ق.ظ
نویسنده : علـــی
حســی مــوزیکـــ بـــ ه روز شــد
حتمــا ســر بــزنیــد
.
Www.He3i.Mihanblog.com
ســلام
یــه آهنگـــ فــو ق العــاده ی دیگـــه
بــنـام خــاطــره هـــا
بـــا صــدای محمـــد اســدی
پیشنهـاد میکنــم ایــن آهنگــ رو حتمـا دانلــود کنیــد

Memories


خاطره ها تنهایی دفتر تنهایی

کســـی کــه قلبــش میلرزیــد واســم دیگــه کنــارم نیســت
اونـتی کــه منــو صــدا میکــرد عشقــم تــو انتظــارم نیســت
بعــد ایــن همــه خــاطره رفتــی کیــو جــام بــزاری
دیگــه تــو چشمــای سـردت پیــداست حــسی بهــم نــداری
ستــاره نیســت تــو شبــام عشــق تــو قهــر بــاهام
خیلــی بــی تـو تنهــام غصـه دار چشــام
 نمیــری از دلــم هنــوزم 
 مــونده تــو خــونــه هــوات
میــدونــم اســم مــن ســاده رفتــــ دیگــه از رو لبــات
دل مــن میشکنــه تــو نــرو
نــرو از خــاطــره هـــا
چشــامـــو تــو ببنــد تــا دیگــه مــن نبینــم از تــو جــدام

Mohammad Asadi Khatere ha
Memories
Www.Hessegham.mihanblog.com
Www.He3i.Mihanblog.com


حــــس غــــم مــرجــع دانلــود خــواننــده هــا و آهنگــ هــای غمگیــن نـاشنــاس


:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: دانلود آهنگ خاطره ها محمد اسدی , دانلود آهنگ های محمد اسدی , دانلود آهنگ های غمگین و دیس لاو , دانلود آهنگ غمگین جدید , آهنگ های گریه دار و سوزناک , دانلود آهنگ محمد اسدی خاطره ها , محمد اسدی متن آهنگ خاطره ها حســی مــوزیکـــ بـــ ه روز شــد حتمــا ســر بــزنیــد . Www.He3i.Mihanblog.com ســلام یــه آهنگـــ فــو ق العــاده ی دیگـــه بــنـام خــاطــره هـــا بـــا صــدای محمـــد اســدی پیشنهـاد میکنــم ایــن آهنگــ رو حتمـا دانلــود کنیــد Memories Download کســـی کــه قلبــش میلرزیــد واســم دیگــه کنــارم نیســت اونـتی کــه منــو صــدا میکــرد عشقــم تــو انتظــارم نیســت بعــد ایــن همــه خــاطره رفتــی کیــو جــام بــزاری دیگــه تــو چشمــای سـردت پیــداست حــسی بهــم نــداری ستــاره نیســت تــو شبــام عشــق تــو قهــر بــاهام خیلــی بــی تـو تنهــام غصـه دار چشــام نمیــری از دلــم هنــوزم مــونده تــو خــونــه هــوات میــدونــم اســم مــن ســاده رفتــــ دیگــه از رو لبــات دل مــن میشکنــه تــو نــرو نــرو از خــاطــره هـــا چشــامـــو تــو ببنــد تــا دیگــه مــن نبینــم از تــو جــدام Mohammad Asadi Khatere ha Memories Www.Hessegham.mihanblog.com Www.He3i.Mihanblog.com حــــس غــــم مــرجــع دانلــود خــواننــده هــا و آهنگــ هــای غمگیــن نـاشنــاس ,
 پیمان کیوانی آهنگ حادثه ی عشق
نوشته شده در یکشنبه 28 تیر 1394
ساعت : 09:14 ق.ظ
نویسنده : علـــی
درخــواستـــــی

حــســـی مــوزیکــ هم آپ شــد
Www.He3i.mihanblog.com
ســلام
آهنگــ بسیـار زیبــا و غمگـیــن حــادثــه ی عشــق
بــا صــدای پیمــان کیــوانـــی و پــامبــا
از آلبوم بــه تــو چــه
تنظیــم : پـامبــا
پیشنهــاد بــرای دانلـود

Love event


حس غم آهنگ های غمگین

ایــن منــو ایــن تــو و ایــن مسیــر پــر مهنــت عشــق
هـر کــی جــا زد بــخـدا بــز دل و نــامــرد
از همــون روز بــه ایــن نکتــه خـودم پــی بــردم
کــه چــه بــیهـوده دلــم بــه عشســق تــو خــو کــرده
خـاطرم هســت کــه از حــس دلـــم پــرسیــدی
گفتــم احســاس تــو لبــریزو وجــودتـــــ ســرد

کـار ایــن عشــق تمــام شــ هــدرم داد هــدر
چــه کنــم خــواجــه
کــه دل بــرده ی مــا تــو زرد
اینکــ افســوس و 100 افســوس
عمــر رفتــه دگــر جــای خــودش بــر گــرده

Peyman Keyvani Hadeseye Eshgh
Love event

Www.Hessegham.mihanblog.com
Www.He3i.mihanblog.com

حســـی مــوزیک و حــس غــم
دانلــود آهنگــ هــای نــاشنــاس

:: مرتبط با: دیس لاو ,
:: برچسب‌ها: دانلود آهنگهای غمگین , غمگین ترین آهنگ , آهنگ غمگین , دانلود اهنگ غمگین جدید , حس غم حسی موزیک قم موزیک رپ موزیک موزیک های رپ غمگین دیس لاو رپ دیس لاو رپ احساسی رپ غمگین رپ غمگین جدید تنظیم های کیوان کی اچ اهنگ های غمگین ایرانی جدیدترین اهنگ های احساسی آهنگ های گریه دار , سدموزیک sadmusic , متن اهنگ حادثه ی عشق پیمان کیوانی درخــواستـــــی حــســـی مــوزیکــ هم آپ شــد Www.He3i.mihanblog.com ســلام آهنگــ بسیـار زیبــا و غمگـیــن حــادثــه ی عشــق بــا صــدای پیمــان کیــوانـــی از آلبوم بــه تــو چــه پیشنهــاد بــرای دانلـود Love event Download ایــن منــو ایــن تــو و ایــن مسیــر پــر مهنــت عشــق هـر کــی جــا زد بــخـدا بــز دل و نــامــرد از همــون روز بــه ایــن نکتــه خـودم پــی بــردم کــه چــه بــیهـوده دلــم بــه عشســق تــو خــو کــرده خـاطرم هســت کــه از حــس دلـــم پــرسیــدی گفتــم احســاس تــو لبــریزو وجــودتـــــ ســرد کـار ایــن عشــق تمــام شــ هــدرم داد هــدر چــه کنــم خــواجــه کــه دل بــرده ی مــا تــو زرد اینکــ افســوس و 100 افســوس عمــر رفتــه دگــر جــای خــودش بــر گــرده Peyman Keyvani Hadeseye Eshgh Love event Www.Hessegham.mihanblog.com Www.He3i.mihanblog.com حســـی مــوزیک و حــس غــم دانلــود آهنگــ هــای نــاشنــاس ,
 امید علومی آهنگ غریبه
نوشته شده در شنبه 27 تیر 1394
ساعت : 02:36 ق.ظ
نویسنده : علـــی
حــســـی مــوزیکـــ بــا یـه آهنگــ فوق العــاده احســاســی
بــه روز شــد حتمــا ســر بــزنیــد 
Www.He3i.mihanblog.com
عیــد سعــید فـــطر مبـــارکــــ
آهنگـــ احســاســـی و غمگیــن
و بسیــار زیبــای غــریبـــه
بــا صــدای امیــد علــومــــی
ایــن آهنگــ استثنــایــی رو
حتمــا دانلــود کنیــد

Foreign


غریبی کردی با دلم تنهایی دارم میسوزم

حــالا دارم میخــونم بــی کـــس و تنهـــا
حــالا دارم میســـوزم مــن تــوی دردام

تــوی سینــه دیگــه مــن هیچــی نــدارم
بــی تــو دارم میمیــرم مــن تــوی دردام

بــا دلــم غــریبــی کـردی رفتــی و پیشــم نمــونـدی
هــر چــی کــه واســت نــوشتــم
همــه رو زدی ســوزونــدی

حـــســی مـــوزیکــــ و حــس غــم
مــرجـع دانلــود هنگــ هــای غمگــین و ســوزنــاک

Omid Oloumi Gharibe
Foreign

Www.He3i.mihanblog.com
Www.Hessegham.mihanblog.com:: مرتبط با: دیس لاو ,
:: برچسب‌ها: امید علومی دانلود آهنگ جدید , دانلود هنگ امید علومی غریبه , دانلود آهنگ غریبه امید علومی , دانلود آهنگ های احساسی , آهنگ غمگین , دانلود آهنگ های گریه دار , متن آهنگ غریبه امید علومی حــســـی مــوزیکـــ بــا یـه آهنگــ فوق العــاده احســاســی بــه روز شــد حتمــا ســر بــزنیــد Www.He3i.mihanblog.com آهنگـــ احســاســـی و غمگیــن و بسیــار زیبــای غــریبـــه بــا صــدای امیــد علــومــــی ایــن آهنگــ استثنــایــی رو حتمــا دانلــود کنیــد Download حــالا دارم میخــونم بــی کـــس و تنهـــا حــالا دارم میســـوزم مــن تــوی دردام تــوی سینــه دیگــه مــن هیچــی نــدارم بــی تــو دارم میمیــرم مــن تــوی دردام بــا دلــم غــریبــی کـردی رفتــی و پیشــم نمــونـدی هــر چــی کــه واســت نــوشتــم همــه رو زدی ســوزونــدی حـــســی مـــوزیکــــ و حــس غــم مــرجـع دانلــود هنگــ هــای غمگــین و ســوزنــاک Omid Oloumi Gharibe Foreign Www.He3i.mihanblog.com Www.Hessegham.mihanblog.com ,
 سعید اسکندری آهنگ دارم میرم
نوشته شده در پنجشنبه 25 تیر 1394
ساعت : 11:55 ق.ظ
نویسنده : علـــی
حـســـی مــوزیکــ مثــل حـس غـم هر روز بـه روز میشـه
آهنگــ هــا تکـراری نیستـن حتمــا سـر بزنیــد
Www.He3i.mihanblog.com
آهنگـــ بسیـــار زیبــــا و احســاســـــی

دارم میـــرم..
بــا صــدای سعـــید اسکنــدری
تنظیـــم : فردیــن سعــادتـــــ سعــید اسکنــدری
پیشنهــاد بــرای دانلـــود


I'm going
دارم میرم

دستــاتــو تــو دستــای اون غــریبــه دیدم
هــر چــی کــه گفتــی همــه رو خـتودم شنیــدم
تــورو بــه دنیــا نمیــدم خــودت میــدونــی
حــرف دلــم رو داری از چشــام میخـــونی

دارم میمیــرم دیگــه از دوری عشقــت
عریــه کـــه نشســته ایــن دل پــای عشقــت
چــرا گذشــتی از دلـــم منــو ندیــدی
بــا حـرفــی آســون زدی از دلــم بــردی
فقــط میخــواستــی کــه بگــی دوســم نــداشتــی

اشکـــ چشــاتــو پــاک بکــن کــه مــن میمیــرم
تــو ایــن غمــا ببیــن چــه جــوری مــن اســیرم
تــورو خــدا کــاری بکــن نــزار بمــیرم
دستــاتــو یــک بــار دیگــه بــزار بگـــم

Saeed Skandari Daram Miram

I'm going

Www.He3i.mihanblog.com
Www.Hessegham.mihanblog.com
حـســــی مــوزیکــــ
حــــس غــــم


:: مرتبط با: دیس لاو ,
:: برچسب‌ها: دانلود آهنگ سعید اسکندری دارم میرم , دانلود هنگ دارم میرم سعید اسکندری , دانلود هنگ های سعید اسکندری و فردین سعادت , دانلود آهنگ غمگین جدید , دانلود آهنگ های گریه دار , خواننده های ناشناس اسامی خواننده های که غمگین میخونند حس غم و حسی موزیک , متن آهنگ سعید اسکندری دارم میرم آهنگـــ بسیـــار زیبــــا و احســاســـــی دارم میـــرم.. بــا صــدای سعـــید اسکنــدری تنظیـــم : فردیــن سعــادتـــــ سعــید اسکنــدری پیشنهــاد بــرای دانلـــود I'm going Download دستــاتــو تــو دستــای اون غــریبــه دیدم هــر چــی کــه گفتــی همــه رو خـتودم شنیــدم تــورو بــه دنیــا نمیــدم خــودت میــدونــی حــرف دلــم رو داری از چشــام میخـــونی دارم میمیــرم دیگــه از دوری عشقــت عریــه کـــه نشســته ایــن دل پــای عشقــت چــرا گذشــتی از دلـــم منــو ندیــدی بــا حـرفــی آســون زدی از دلــم بــردی فقــط میخــواستــی کــه بگــی دوســم نــداشتــی اشکـــ چشــاتــو پــاک بکــن کــه مــن میمیــرم تــو ایــن غمــا ببیــن چــه جــوری مــن اســیرم تــورو خــدا کــاری بکــن نــزار بمــیرم دستــاتــو یــک بــار دیگــه بــزار بگـــم Saeed Skandari Daram Miram I'm going Www.He3i.mihanblog.com Www.Hessegham.mihanblog.com حـســــی مــوزیکــــ حــــس غــــم ,
 میلاد کنری آهنگ خودکشی
نوشته شده در چهارشنبه 24 تیر 1394
ساعت : 02:05 ق.ظ
نویسنده : علـــی
آهنگـــ فوق العـــاده غمگیـــن و احســاســــی

                    خــــود کشـــــی
بـا صــدای میــلاد کنــری
شعــر بســیار زیبـایــی داره
تنظیــم : مهـدی لطفــی
حتمــا دانلــود کنیــد
شعــر ایـن آهنگـــ از مصطفــی سـامعــی
یکـــی از بهتــرین شاعــرای ایــران
مصطفـــی ســامعـــیتیــغ و گــذاشتــم رو رگـــم
شــاه رگـــ دستمـــو زدم
دیــدی منـــم بــریدنـــو
مثــه خـــود تـــو بلـدم

خودکشی تیغ و رگ آهنگ غمگین

ســاده بــریدی از دلــم منــم بـریدم از خــودم
یــه اشتبـاه رو اشتبــاه
چــرا مــن عـاشقــت شدم
یکــی دیگــه دلتـــو بـرده
نگــو نه
عشــق مــن تــوی دلتــ مــرده نگــو نــه
دل مــن زیــادی عــاشق تــو بـــود
چـــوب دوســـت داشتنتـــو خــورده نگــو نــــه

تیــغ روی دستــای مـــن نبضــم چــه آروم میزنـــه
یکیــی واســه همیشــه رفتــــ
یکــی داره جــون میکنـــه
تنهـــام گــذاشتـــی بــی وفــا بــی تــو شکســتم بــی صــدا
مـــن از گنــاهت میگــذرم ولــی نمیگــذره خـــدا

Milad Kaneri Khodkoshi
Suicide
Lyric : Mostafa Sameyi
Tanzim : Mehdi lotfi
Website : He3i Music


Www.He3i.mihanblog.com
Www.Hessegham.mihanblog.com

حســــی مــوزیکـــــ
حـــس غــــم

:: مرتبط با: دیس لاو ,
:: برچسب‌ها: اهنگ تیغ و شارگ , دانلود آهنگ غمگین خودکشی , دانلود آهنگ خودکشی میلاد کنری , دانلود آهنگ خودکشی , دانلود آهنگ های غمگین , غمگین ترین آهنگ ها , متن اهنگ میلاد کنری خودکشی آهنگـــ فوق العـــاده غمگیـــن و احســاســــی خــــود کشـــــی بـا صــدای میــلاد کنــری شعــر بســیار زیبـایــی داره تنظیــم : مهـدی لطفــی حتمــا دانلــود کنیــد شعــر ایـن آهنگـــ از مصطفــی سـامعــی یکـــی از بهتــرین شاعــرای ایــران مصطفـــی ســامعـــی Download تیــغ و گــذاشتــم رو رگـــم شــاه رگـــ دستمـــو زدم دیــدی منـــم بــریدنـــو مثــه خـــود تـــو بلـدم ســاده بــریدی از دلــم منــم بـریدم از خــودم یــه اشتبـاه رو اشتبــاه چــرا مــن عـاشقــت شدم یکــی دیگــه دلتـــو بـرده نگــو نه عشــق مــن تــوی دلتــ مــرده نگــو نــه دل مــن زیــادی عــاشق تــو بـــود چـــوب دوســـت داشتنتـــو خــورده نگــو نــــه تیــغ روی دستــای مـــن نبضــم چــه آروم میزنـــه یکیــی واســه همیشــه رفتــــ یکــی داره جــون میکنـــه تنهـــام گــذاشتـــی بــی وفــا بــی تــو شکســتم بــی صــدا مـــن از گنــاهت میگــذرم ولــی نمیگــذره خـــدا Milad Kaneri Khodkoshi Suicide Lyric : Mostafa Sameyi Tanzim : Mehdi lotfi Website : He3i Music Www.He3i.mihanblog.com Www.Hessegham.mihanblog.com حســــی مــوزیکـــــ حـــس غــــم ,
  

 


 
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو